پرده زبرا

پرده زبرا یکی از انواع پرده های متداول و زیبا محسوب می شود که ویژگی های خاصی دارد.
پرده زبرا از تار و پودهای ضخیم و برجسته تشکیل شده است که بافتی زبر و حجیم به آن می دهد.
با باز و بسته کردن درب، پرده نیز به طور خودکار کنار می‌رود و مجدداً برمی‌گردد.

نمایش یک نتیجه

پرده زبرا

پرده زبرا یکی از انواع پرده های متداول و زیبا محسوب می شود که ویژگی های خاصی دارد.
پرده زبرا از تار و پودهای ضخیم و برجسته تشکیل شده است که بافتی زبر و حجیم به آن می دهد.
با باز و بسته کردن درب، پرده نیز به طور خودکار کنار می‌رود و مجدداً برمی‌گردد.