پرده بیمارستانی (آنتی باکتریال)

پرده بیمارستانی آنتی باکتریال یکی از انواع ویژه پرده ها برای محیط های درمانی است که ویژگی های زیر را دارد.
این پرده از جنس مواد مخصوص ضدباکتری ساخته می شود که به راحتی تمیز شده و ضدعفونی می گردد.
دارای خاصیت آنتی باکتریال بوده و از رشد و گسترش میکروب ها جلوگیری می کند.
بافت متراکم آن مانع از نفوذ گرد و غبار می شود.
برای اتاق بیماران، اتاق عمل و سایر بخش های بیمارستان مناسب است.

نمایش یک نتیجه

پرده بیمارستانی (آنتی باکتریال)

پرده بیمارستانی آنتی باکتریال یکی از انواع ویژه پرده ها برای محیط های درمانی است که ویژگی های زیر را دارد.
این پرده از جنس مواد مخصوص ضدباکتری ساخته می شود که به راحتی تمیز شده و ضدعفونی می گردد.
دارای خاصیت آنتی باکتریال بوده و از رشد و گسترش میکروب ها جلوگیری می کند.
بافت متراکم آن مانع از نفوذ گرد و غبار می شود.
برای اتاق بیماران، اتاق عمل و سایر بخش های بیمارستان مناسب است.