پرده بامبو

بامبو یک گیاه بسیار مفید و انعطاف پذیر است که به طور سنتی برای ساختن پرده ها، نی ها و دیگر وسایل استفاده می شود. پرده های بامبو معمولاً از تارهای بامبو بافته می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.

پرده بامبو

بامبو یک گیاه بسیار مفید و انعطاف پذیر است که به طور سنتی برای ساختن پرده ها، نی ها و دیگر وسایل استفاده می شود. پرده های بامبو معمولاً از تارهای بامبو بافته می شوند.