باند

پرده باند از توری های بافته شده از نخ های پلاستیکی یا فیبر طبیعی تشکیل شده است. این توری ها معمولاً عمودی قرار گرفته و در قابی از جنس چوب یا فلز قرار می گیرند.

پرده باند ظاهری سبک و هوایی دارد و نور طبیعی را به خوبی عبور می دهد. اما در عین حال بافت متراکم آن مانع از دید داخل فضا می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.

باند

پرده باند از توری های بافته شده از نخ های پلاستیکی یا فیبر طبیعی تشکیل شده است. این توری ها معمولاً عمودی قرار گرفته و در قابی از جنس چوب یا فلز قرار می گیرند.

پرده باند ظاهری سبک و هوایی دارد و نور طبیعی را به خوبی عبور می دهد. اما در عین حال بافت متراکم آن مانع از دید داخل فضا می شود.