پرده پانچ

پرده پانچ یکی از انواع پرده های مدرن و متداول است که مزایای زیادی دارد.
پرده پانچ از تعدادی حلقه های بزرگ فلزی تشکیل شده است که به هم متصل می شوند و یک پرده زنجیره ای شکل را ایجاد می کنند.

نمایش یک نتیجه

پرده پانچ

پرده پانچ یکی از انواع پرده های مدرن و متداول است که مزایای زیادی دارد.
پرده پانچ از تعدادی حلقه های بزرگ فلزی تشکیل شده است که به هم متصل می شوند و یک پرده زنجیره ای شکل را ایجاد می کنند.